Integritetspolicy

Divine Culture AB har antagit denna integritetspolicy med syfte att redogöra för hur personuppgifter samlas in, lagras och nyttjas med anledning av den e-postlista som vi skickar ut i samband med Shen Yun Performing Arts (”Shen Yun”) föreställningar i Sverige samt på webbplatsen divineculture.se.

All behandling av personuppgifter enligt denna policy sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR) (EU) 2016/679 och övrig gällande lagstiftning vilket innebär att personuppgifter inte bevaras under längre tid än nödvändigt med hänsyn till ändamålen i denna policy.

1. Varför vi samlar in information. Vi samlar in personuppgifter om dig för att på ett enkelt sätt kunna kommunicera erbjudanden och information med dig rörande Shen Yuns föreställningar i Sverige. Vi behandlar dina personuppgifter enbart i samband med den e-postlista som du har anslutit dig till.

2. Vilken rätt har vi att samla in uppgifter om dig. I samband med att du lämnar personuppgifter till oss ger du oss din tillåtelse att registrera, lagra samt behandla dina personuppgifter för ändamål som anges i denna policy. Som rättslig grund för behandling använder vi samtycke. För att återkalla ditt samtycke kontaktar du oss direkt på info(at)divineculture.se eller avregistrerar dig via länk för avregistrering i något av våra mailutskick.

3. Vem som kan få del av din information. Vi lagrar dina personuppgifter under säkra förhållanden och dessa är inte tillgängliga för allmänheten. Alla som utför arbete åt oss är skyldiga att upprätthålla din integritet och säkerhet och har blivit informerade om vår integritetspolicy.

Vi kommer inte att sälja eller överlåta dina personuppgifter till tredje part. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter om det är för att tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet samt för att upptäcka och förebygga bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

4. Vilka uppgifter vi sparar om dig. Vi kommer endast att spara den e-postadress som du anger när du skriver upp dig för utskick från vår e-postlista.

5. Säkerhet. Vi strävar efter att skydda din personliga information inom våra system men vi kan inte garantera eller ansvara för säkerheten avseende någon information som skickas till oss och du gör detta på egen risk.

6. Länkar. Vår webbplats och våra e-postutskick kan innehålla länkar till andra webbplatser vilka kan ägas av andra parter. Om du följer dessa länkar gäller inte denna integritetspolicy längre. Vi har inte kontroll över integritetspolicyn på sidor ägda av andra parter och deras policy kan skilja sig från vår. Om du inte kan hitta integritetspolicyn på sådan annan webbsida kan du kontakta den ansvarige för den webbsidan för mer information. Vi är inte ansvariga för hur datasäkerheten hanteras eller för innehållet på andra webbsidor än divineculture.se.

7. Barn. Vi efterfrågar inte personlig information från barn.

8. Ändring av integritetspolicyn. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera denna integritetspolicy så att den speglar alla eventuella förändringar. Denna integritetspolicy ersätter alla tidigare publicerade integritetspolicys. Vår integritetspolicy granskas och revideras regelbundet för att säkerställa dina intressen.

9. Personuppgiftsansvarig. Divine Culture AB är personuppgiftsansvarig. Org.nr 559140–4982, Mintensgatan 5, 416 63 Göteborg. Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor kring denna integritetspolicy via info(at)divineculture.se.

Divine Culture AB, Mintensgatan 5, 416 63 Göteborg | info(at)divineculture.se | Organisationsnummer: 559140-4982 | Integritetspolicy